Grotefoto

De leden van de Bell Wandelclub vzw worden uitgenodigd op de Algemene Vergadering 2022
De vergadering zal doorgaan op zondag 8 mei 2022 om 15:00 uur, in Bornem, Lijsterlaan 1.

Agenda

 1. Welkom
 2. Aanstelling kiesbureel
 3. Aantal stemgerechtigde leden
 4. Jaarrekening 2021
 5. Goedkeuring jaarrekening
 6. Begroting 2022
 7. Goedkeuring begroting
 8. Evaluatie van onze activiteiten
 9. Lidgeld
 10. Nieuwe statuten
 11. Vraag naar nieuwe bestuursleden
 12. Eventuele stemming nieuwe bestuursleden
 13. Pauze
 14. Uitslag verkiezingen
 15. Varia en binnengebrachte punten